مسئول کارت اعتباری در بانک مرکزی می گوید: مشخص کردن گروه های هدف و چانه زنی نمایندگان تولیدکنندگان برای تعیین نرخ کالاهایی که می خواهد در این طرح قرار گیرد باعث تاخیر دو ماهه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا شد.

حکیمی افزود: هدف ما این است که طرح خرید کالا به معامله صوری تبدیل نشود. مسئول کارت اعتباری در بانک مرکزی افزود: سود تسهیلات کارت اعتباری برای خریداران فقط 12 درصد است و دستورالعمل هایی که میزان این سود را افزایش می دهد موضوعیت ندارد.
احمد میدری معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در دو استان نام نویسی کارت های خرید برای بازنشستگان انجام شده است گفت: 70 هزار کارت چاپ شده که امیدواریم هفته آینده در میان بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توزیع شود. وی افزود: از شنبه هفته آینده نیز چهار میلیون بازنشسته می توانند اینترنتی برای کارت های خرید نام نویسی کنند.