ملت ایران:مهندس حجت الله بهروز افزود: امکان استفاده از کارت بلیت های الکترونیک در تمام شبکه ناوگان حمل و نقل عمومی از ایده های شهردار تهران بود که بر اجرایی شدن آن تاکید داشتند و تبدیل کارت های الکترونیکی به کارت های شهروندی یا همان کیف پول الکترونیک، در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار دارد.

وی با اعلام این که به منظور دست یابی به این هدف زیرساخت هایی مورد نیاز بود، تاکید کرد: از جمله این زیرساخت ها توسعه شبکه فیبر نوری بود که هم می توانست کنترل هوشمند مدیریت ترافیک را امکان پذیر کند و هم می توانست اجرایی شدن طرح کیف پول الکترونیک را ممکن سازد.

امکان استفاده از کارت های الکترونیک در تمام کلان شهرها

بهروز با اشاره این که پس از نسل اول کارت های الکترونیکی که همان بلیت های اعتباری بودند، نسل دوم این کارت ها که همان کیف پول الکترونیک است در پایتخت متولد خواهد شد، اظهار کرد: با توسعه زیرساخت های مورد نیاز و انجام هماهنگی های مورد نظر، کیف پول الکترونیک را در شبکه شهرداری های کشور ایجاد می کنیم تا مردم بتوانند با به همراه داشتن کارت شهروندی در تمامی کلانشهرهای کشور از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی با بیان این که شهروندان با در دست داشتن کارت های شهروندی می توانند به همراه خانواده هایشان از تمامی مجموعه های زیر نظر مدیریت شهری، از مراکز فرهنگی و تفریحی گرفته تا اتوبوس و تاکسی استفاده کنند، تصریح کرد: به منظور تحقق کارت شهروندی نیاز به اجرای مجموعه ای از استانداردسازی هاست که با هماهنگی مجموعه های داخلی مدیریت شهری از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر، این اقدامات در دست انجام است.

امکان استفاده از کارت های الکترونیک در تمام دستگاه های کارت خوان

بهروز با بیان این که به منظور اجرای نهایی این طرح باید دو مرحله طی شود که در مرحله اول محققان در حال تهیه قطعه ای الکترونیکی هستند تا در این کارت ها مورد استفاده قرار گیرد، چرا که در نظر داریم امکان استفاده از کارت های در تمام دستگاه های کارتخوان تهران ایجاد شود، گفت: در مرحله دوم باید این کارت ها به تولید انبوه برسد و هم زمان با آن با انجام اطلاع رسانی اصولی و گسترده، فرهنگ استفاده از این امکان الکترونیکی را بین مردم گسترش دهیم.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران که مدیریت اجرایی طرح کارت های الکترونیک و در مرحله بعد کارت های شهروندی پایتخت را بر عهده دارد، در پایان خاطرنشان کرد: کیف پول الکترونیک یا همان کارت شهروندی، گام دوم در مسیر تبدیل تهران به شهری هوشمند و تحقق شهر الکترونیک محسوب می شود.