ملت ایران: علی اکبر خباز ها در مورد اینکه تا کنون چند تاریخ مختلف برای پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان اعلام اما عملی نشده است، افزود: آنچه ما در مورد زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان اعلام می کنیم از زبان مدیران سازمان تامین اجتماعی است و موردی را خودسرانه عنوان نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه همواره پیگیر افزایش حقوق بازنشستگان هستیم، گفت: معاون اداری مالی، مسئول مستمری بگیران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان هر یک تاریخ و زمانهای متفاوتی را برای پرداخت افزایش حقوق اعلام کردند که تا کنون نیز عملی نشده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تاکید کرد: به تازگی نیز مرتضوی مدیرعامل تامین اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان در مرداد ماه خبر داده است در حالی که در سالهای گذشته نیز این مابه التفاوت تا تیر پرداخت می شد.

خبازها ضمن اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری در مقایسه با تورم ۸۰ درصدی واقعی جامعه، گفت: باید مستمری بازنشستگان نیز با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، همین درصد افزایش می یافت درصورتیکه اینگونه نشد به همین دلیل چنانچه تا زمان پرداخت ها افزایش حقوق بازنشستگان ۳۱ درصد محاسبه و اعمال نشود ما نیز به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.

به گفته وی، همچنین در صورت عدم پرداخت به موقع افزایش حقوق به کمیسیون تلفیق مجلس نیز اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا کمبود اعتبارات و منابع باعثدیر پرداخت کردن افزایش مستمری ها شده است، گفت: نه خیر چنین چیزی نیست و سازمان تامین اجتماعی بودجه و اعتبار کافی برای پرداخت افزایش حقوق دارد و به گفته مرتضوی در سال گذشته، حقوق یکسال مستمری بگیران را سازمان ذخیره دارد.

خبازها افزود: متاسفانه مسئولان تامین اجتماعی در مورد زمان پرداخت افزایش مستمری بازنشستگان زیر حرف خود زده اند و این اصلا خوب نیست به همین دلیل ما به عنوان حامی بازنشستگان پیگیر این موضوع خواهیم بود و اگر حقوقها در ماه آینده پرداخت نشود این کار برای سازمان عواقب بدی دارد.