معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کیفیت نامطلوب هوای تهران در هفته جاری گفت: شاخص کیفیت هوای پایتخت با افزایش آلاینده های جوی نسبت به روز گذشته همچنان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

محمد رستگاری افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به هشت صبح امروز، برای گروه های حساس ناسالم است.

وی خاطرنشان کرد: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نسبت به روز گذشته با ۲۲ عدد افزایش همچنان غیرمجاز بوده و بر روی عدد ۱۴۶قرار دارد.

رستگاری با اشاره به افزایش ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۸ به ۸۳ دراین مدت تصریح کرد: میزان منواکسید کربن نیز همچون روز گذشته بر روی عدد ۳۳ قرا دارد.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاهای پارک شکوفه و پارک قائم با شاخص اعداد ۱۶۹ و پارک سلامت با شاخص عددی ۱۶۸ آلوده ترین نقاط جوی شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

رستگاری اقزود: ایستگاه پاسداران نیز با شاخص عددی ۷۶ سالم ترین نقطه شهر تهران در این مدت بوده است.

وی به افراد مبتلا به بیماری های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد تا از فعالیت و تردد غیرضروری در مناطق آلوده سطح شهر خودداری کنند.
شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.

بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا(AQI) به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک(سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم(زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم(قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم(بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک(ارغوانی) تعیین شده است.

کیفیت هوای تهران از شنبه و یکشنبه هفته جاری در شرایط ناسالم برای گروه های حساس، دوشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه نیز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.