رئیس پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد ضمن تاکید بر اینکه بارش‌های اخیر کشور را نباید دلیل افزایش منابع آبی کشور تلقی کرد، از تداوم کاهش دما تا اواسط دی ماه تا حدود یک درجه کمتر از نرمال خبر داد و افزود: از اواخر آذر ماه به تدریج از قدرت ال نینوی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کاسته شده تا این که در اواسط بهار به حالت خنثی می رسد.

مجید حبیبی نوخندان با اشاره به اینکه میانگین بارش سال آبی(زراعی) ۹۴-۹۵ تا تاریخ چهاردهم آذر ماه، نسبت به دوره بلندمدت ۷۵ درصد و نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است، گفت: بارش‌های اخیر را نباید دلیل افزایش منابع آبی کشور تلقی کرد، بلکه لازم است برنامه‌های کنترل و مصرف بهینه آب دنبال شود.

بارش بیش از حد نرمال نواحی غرب و جنوب غرب کشور در آذر ماه

وی با تاکید بر اینکه از اواخر آذر ماه به تدریج از قدرت ال‌نینوی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کاسته شده تا این که در اواسط بهار به حالت خنثی می رسد، اظهار کرد: در ماه آذر میانگین بارش کشور عمدتا در حد میانگین بلندمدت در نوسان خواهد بود، اما در نواحی غرب و جنوب غرب گرایش به بیشتراز حد میانگین خواهد رسید.

به گفته حبیبی، میانگین بارش کشور در دوره سه ماهه آذر تا بهمن ماه درحد میانگین بلندمدت بوده که به نظر می رسد در مناطق جنوب غربی، بخصوص از اواسط زمستان، به کمتر از حد میانگین بلندمدت گرایش داشته باشد.

افزایش دمای کشور از اواخر دی ماه نسبت به میانگین بلندمدت

رئیس پژوهشکده اقلیم‌شناسی مشهد در پایان با بیان اینکه میانگین دمای کشور در یک ماه آینده، بخصوص در نواحی شمالی، تا یک درجه سردتر از نرمال خواهد بود، افزود: با وجود کاهش دمای کشور در یک ماه اخیر، دمای کشور از اواخر دی ماه نسبت به نرمال افزایش می یابد، بطوری که در اواخر زمستان میانگین دما تا دو درجه افزایش خواهد یافت.