پلیس راهور ناجا با انتشار جدول محدودیت های تردد در محورهای مواصلاتی محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته، ۹ تا ۱۴ آذر را اعلام کرد.

بنا براین گزارش، محدودیت های ترافیکی به شرح زیر است:

۱ - تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دو شنبه مورخه ۹۴/۰۹ / ۰۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴/۰۹ / ۱۴ از محورهای کرج - جالوس، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد وبالعکس ممنوع است.

محور کرج چالوس

الف - تردد انواع تریلر وکامیون وکامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع است.

ب - تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۴/۹ / ۱۳ الی ساعت ۰۲:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴/۰۹ / ۱۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۴/۹ / ۱۳ الی ساعت ۰۲:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴/۰۹ / ۱۴ از ۱۵کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

الف - تردد کلیه تریلر ها در محور هراز ممنوع می باشد.

ب - تردد کلیه کامیونها وکامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه در تاریخ های ۱۰،۱۱، ۱۲ و ۱۳ آذر ماه ۹۴ از محورهراز ممنوع است.

محور فیروزکوه

الف - تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای سه شنبه و جمعه در تاریخ های ۱۰ و ۱۳ آذرماه ۹۴ از تهران به قائم شهر وبالعکس ممنوع است.

محور اردبیل - آستارا و بالعکس

- تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۰ آذر ماه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳ آذرماه ۹۴ از اردبیل به آستارا وبالعکس ممنوع است.

محورهای قدیم قزوین رشت و بالعکس

- تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۰ آذر ماه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روز های چهار شنبه و جمعه مورخ‌های ۱۰ و ۱۳ آذرماه ۹۴ از جاده قدیم رشت قزوین وبالعکس ممنوع است.