مشمولان طرح طبقه‌ بندی معلمان شامل «آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی» هستند و در پنج رتبه «مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی» رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوندتمام افرادی که بیش از ۶ سال سابقه دارند در صورتی که شامل ضوابط رتبه بندی می شوند تحت پوشش این نظام قرار می گیرند.

مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از این رتبه‌ها قرار گرفتند، به ترتیب از ۱۵،۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهر ماه سال ۱۳۹۴ برخوردار شدند.

گروهی از معلمان نیز وجود دارند که از نیمه سال شامل طرح رتبه بندی می شوند و به عبارتی سابقه تدریس آنان بیش از ۶ سال می شود که در تماس با خبرگزاری پرسشی درباره وضعیت رتبه بندی خود پس از اتمام ۶ سال سابقه کار مطرح کردند.

علی اصغر فانی درباره رتبه بندی افرادی که از اواسط سال شامل طرح رتبه بندی می شوند، گفت: هر زمان از سال سابقه فرهنگیان بیش از ۶ سال شود، حکم رتبه بندی آنان نیز صادر می شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره کارت های اعتباری خرید کالا فرهنگیان نیز بیان کرد: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش با شرکت در جلساتی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری پیگیر این موضوع هستند.