نماینده مردم قائمشهر در مراسم سالروز قانون‌کار گفت: کارگران قربانی سیاست‌های غلط و سوء‌مدیریت هستند.

وی با انتقاد از دست‌اندازی به اموال سازمان تامین‌اجتماعی اظهارکرد: کارگران و بازنشستگان انتظار دارند دولت با ورود خود نسبت به رفع دست­‌‌اندازی به حقوق‌حق اقشار کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران توسط افرادی که به بهانه اجرای طرح ادغام و به دلیل ضعف آشنایی به قوانین بیمه و درمان آیین چالش را به وجود آورده­‌اند، اقدام کند.

حسینی تصریح کرد: نگرفتن چندین ماه حقوق‌ کارگر برای هیچ مسئولی قابل‌هضم نیست و قطعا انگیزه نیروی‌کار با اعمال عده‌ای از بین خواهد رفت.