سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت گفت: آغاز مجدد اعزام زائران به عمره مفرده منوط به برگزاری دادگاه دو پلیس خاطی عربستان و تعیین مجازات برای آنها است اما هنوز این موضوع مشخص نشده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دو جلسه دادگاه برای دو پلیس خاطی تشکیل شده است، گفت: قرار بود پس از برگزاری چند جلسه دادگاه این افراد به اشد مجازات محکوم شوند اما تا این لحظه مقامات عربستان چیزی را به ما اعلام نکرده اند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: زمانی اعزام ها از سر گرفته می شود که از سوی مقامات عربستان امنیت زائران ایرانی تضمین شود و پس از آن در مورد اعزام مجدد تصمیم گیری خواهیم کرد.

به گفته اوحدی، تازمانی که تکلیف مشخص نشود هیچ برنامه ای برای آغاز اعزام ها نخواهیم داشت.