برخی تجمعات برای اعتراض به پخش برنامه فتیله از شبکه دو سیما برگزار شد.

جمعی از مردم تبریز امروز با برپایی تجمعی به پخش یک برنامه از گروه کودک شبکه دو سیما اعتراض کردند و خواستار برخورد جدی با عوامل اصلی این برنامه شدند.

مشابه تجمع تبریز در شهرهای ارومیه، اردبیل و زنجان نیز برپا شد.

روز جمعه در بخشی از برنامه هفتگی فیتیله که ویژه کودکان است، دیالوگ های توهین آمیزی نسبت به هموطنان ترک زبان پخش شد.

رییس سازمان صدا و سیما صبح امروز با ابراز تأسف عمیق از خطا و سهل انگاری غیرقابل گذشت در بخشی از برنامه «فیتیله ها» گفت: با مدیران و عناصر دخیل در این مسئله تأسف بار که موجب رنجش خاطر هموطنان عزیز آذری زبان شده است برخورد جدی و رسیدگی کامل می شود.

سرافراز ضمن اعلام پوزش رسانه از خطای به وجود آمده تاکید کرد: رسانه ملی در ایفای وظایف خود در تحکیم وحدت اقوام و انسجام ملی با همتی مضاعف تلاش خواهد کرد.