سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از وضعیت نابسامان و برخی تخلفات مالی و فرهنگی در برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی خبر داد.

فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در سال گذشته و همچنین در سال جاری از سوی برخی دانشگاه‌های غیرانتفاعی، تخلفات مالی و فرهنگی را شاهد بودیم که به همین منظور کمیسیون آموزش این مسئله را از وزارت علوم پیگیری کرد.

وی افزود: برخی از این دانشگاه‌ها در سال گذشته در چند نوبت و همچنین یک مرتبه هم در سال تحصیلی جدید اقدام به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی به یکی از کشورهای اروپایی کردند که این مسئله تخلف بوده است.

فیاضی همچنین با اشاره به پیگیری‌هایی کمیسیون آموزش از وزیر علوم در زمینه این تخلف گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ارائه مستندات خواستار برخورد با متخلفان خواهد شد و قرار است وزارت علوم گزارش پیگیری این مسئله را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.