وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی که خدمات عمومی به مردم می دهند، موظفند تمام اطلاعات خود را به طور شفاف روی سایت های خود بگذارند.

علی جنتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی افزود: به دعوت آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی از نمایشگاه بازدید می کنم اما آنچه که بیشتر روی آن تکیه داشتم بحثاطلاع رسانی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.

وی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات سال ۸۸ تصویب شد، اما آیین نامه های اجرایی آن به تصویب نرسید.

جنتی ادامه داد: این آیین نامه در دولت تصویب و کمیسیون های مربوطه نیز تشکیل شده است.
وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات هماهنگی را در این خصوص با همه وزارتخانه ها برگزار می کند و این قانون باید در سه سال اجرا شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس این آیین نامه همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی که خدمات عمومی در اختیار مردم می گذارد، موظف هستند تمام اطلاعات خود را به طور شفاف روی سایت های خود بگذارند تا مردم درجریان آن قرار بگیرند و به طور عادی دست رسی داشته باشند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی جزوه وزارتخانه های پیشتاز این حوزه است یعنی کارهای که انجام شده است علاوه بر دستاوردهای حوزه مسکن و راه، تلاش شده حوزه حقوق شهروندی نیز کاملا رعایت شود.

جنتی گفت: خدماتی که وزارت راه و شهرسازی ارائه می کند که حدود ۶۰۰ خدمت است، بخش عمده ای از این خدمات را شهروندان از طریق رایانه دسترسی پیدا می کنند، حتی برخی از این خدمات به صورت برنامه های تلفن همراه در هر زمان قابل دسترسی است.

جنتی: دستگاه ها همه اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب(Entekhab. ir):
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی که خدمات عمومی به مردم می دهند، موظفند تمام اطلاعات خود را به طور شفاف روی سایت های خود بگذارند.

علی جنتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: به دعوت آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی از نمایشگاه بازدید می کنم اما آنچه که بیشتر روی آن تکیه داشتم بحثاطلاع رسانی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
وی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات سال ۸۸ تصویب شد، اما آیین نامه های اجرایی آن به تصویب نرسید.

جنتی ادامه داد: این آیین نامه در دولت تصویب و کمیسیون های مربوطه نیز تشکیل شده است.
وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات هماهنگی را در این خصوص با همه وزارتخانه ها برگزار می کند و این قانون باید در سه سال اجرا شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس این آیین نامه همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی که خدمات عمومی در اختیار مردم می گذارد، موظف هستند تمام اطلاعات خود را به طور شفاف روی سایت های خود بگذارند تا مردم درجریان آن قرار بگیرند و به طور عادی دست رسی داشته باشند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی جزوه وزارتخانه های پیشتاز این حوزه است یعنی کارهای که انجام شده است علاوه بر دستاوردهای حوزه مسکن و راه، تلاش شده حوزه حقوق شهروندی نیز کاملا رعایت شود.

جنتی گفت: خدماتی که وزارت راه و شهرسازی ارائه می کند که حدود ۶۰۰ خدمت است، بخش عمده ای از این خدمات را شهروندان از طریق رایانه دسترسی پیدا می کنند، حتی برخی از این خدمات به صورت برنامه های تلفن همراه در هر زمان قابل دسترسی است.