ملت ایران: مجسمه پنه لوپه کشف شده در تخت جمشید از ایران خارج شد تا با ۳مجسمه پنه لوپه ایتالیایی‌ها در نمایشگاهی در معرض دید قراربگیرند.

ایتالیا متعهد شده نیمه دوم سال هر ۴ مجسمه را برای نمایش به ایران برگرداند.

در سال ۱۹۴۰ تنه بی‌سر زنی از جنس مرمر با لباس پوشیده در تخت جمشید پیدا شد که به گفته باستان‌شناسان هدیه صلح یونان به ایران در سال ۴۵۰ قبل از میلاد بوده است.

این مجسمه در حقیقت مجسمه پنه لوپه بود. پنه لوپه در یونان باستان همسر «اولیس»، قهرمان داستان اودیسه هومر، پادشاه ایتاکا و جنگجویی دلاور که متعلق به سال ۴۸۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد بوده است.

بنابراین از آنجا که در داستان هومر، پنه لوپه همیشه منتظر برگشت اولیس بوده، آن را پنه لوپه غمگین می‌دانستند. مجسمه پنه لوپه غمگین پس از کشف در تخت جمشید در سالن موزه ایران باستان نگهداری شد.

حتی یک‌بار مسئولان وقت سازمان میراثفرهنگی در سال ۲۰۰۳ آن را در نمایشگاه ۷ هزار سال هنر ایران به کشورهای مختلف برای نمایش بردند.