به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم: قبض آب ۱۱۶ میلیون و ۹۶۴ هزار ریالی آب شرب یک واحد مسکونی در اردبیل صاحب خانه را شوکه کرد.

یکی از مشترکان آب شرب در محله کاظم آباد اردبیل وقتی قبض آب قریب به ۱۲ میلیون تومانی واحد مسکونی خود را مشاهده کرد، به شدت شوکه شد.

این مشترک آب شرب به شماره پرونده ۵۱۹۱ افزود: مصرف هر دوره این خانوار در ادوار گذشته از ۱۲ هزار تومان تجاوز نمی کرد که متاسفانه این بار مبلغ نجومی آب بها او را بهت زده کرده است.

به گفته این صاحبخانه سیستم لوله کشی واحد مسکونی اش هیچ ایرادی نداشته است.