«احمد الطیب»، شیخ الازهر در یک برنامه ماهواره ای، مدعی شد: ضریحی که شیعیان آن را زیارت می کنند، در واقع محل دفن حضرت امام علی علیه السلام نیست.

پایگاه الیوم السابع نوشت؛ وی در ادامه افزود: همه می دانیم که امام علی علیه السلام در نتیجه فتنه انگیزی های سابق به طور سری و شبانه در قبرستان وادی السلام در نجف به خاک سپرده شدند، اما محل قبر ایشان به طور مشخص در قبرستان تعیین نشده است.

الطیب تاکید کرد: ایشان در وادی السلام دفن شده اند، اما نه در قسمتی که مردم به زیارت آن می پردازند.

وی با اشاره به قبر سلمان فارسی نیز مدعی شد: جسد سلمان فارسی و حذیفه بن الیمان از صحابه پیامبر اکرم در دهه بیستم قرن گذشته به دلیل بالا آمدن آب دجله، از قبرهای خود خارج شده وبه مکان های دیگری منتقل شدند.