این کارشناسان آموزشی در برلین می‌گویند: نتایج یک مطالعه جدید تایید می‌کند که زن یا مرد بودن معلم، تاثیری بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانِ وی ندارد.

کارشناسان این مرکز ۴۲ مطالعه حاوی داده‌های مربوط به دو میلیون و ۴۰۰ دانش‌آموز از ۴۱ کشور مختلف را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیدند که زن یا مرد بودن معلم در بهبود بازده تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر هیچ نقشی ندارد. این مطالعه گسترده نشان داد که جنسیت معلم در کسب مهارت‌های بیشتر و نمرات بالاتر در دانش‌آموزان دختر و پسر بی‌تاثیر است.

به گزارش شینهوا، «مارسل هلبیگ» از کارشناسان آموزشی WZB همچنین در این مطالعه دریافت هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد بازده تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دهه‌های اخیر کمتر شده اما در عوض دانش‌آموزان دختر منظم‌تر و سخت‌کوش‌تر شده‌اند و همین امر موجب شده که نمرات بهتری در مدرسه کسب کنند.