حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در پایان مرداد‌ماه سال جاری به ۳۹ میلیارد و ۳۶۸ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۳ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش روان‌آب‌های کشور در حوضه آبریز هامون بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به درازمدت ۸۰ درصد کاهش یافته است.

بر پایه این گزارش، میانگین بلندمدت حجم کل روان آب‌های سطحی در مرداد‌ماه ۸۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون مترمکعب و دوره مشابه سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۳۲۶ میلیون مترمکعب بوده است. همچنین حجم جریان‌های سطحی در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری رتبه چهل و پنجم را در ۴۷ سال گذشته به خود اختصاص داده است.

حجم جریان‌های سطحی در یازدهمین‌ماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته در ۳ حوضه اصلی آبریز کشور مثبت و در سه حوضه آبریز منفی گزارش شده است. در حوضه های دریای خزر، فلات مرکزی و سرخس جریان‌های سطحی نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۰،۲۴ و ۲ درصد افزایش یافته است، اما در حوضه‌های خلیج فارس، دریاچه ارومیه و هامون به ترتیب ۱۴،۱۹ و ۱۴ درصد کاهش داشته است.