ملت ایران: همان طوری که در این تصاویر می بینید، دختر بچه در حال تماشای یک شیر دریایی داخل آکواریوم باغ وحش واشنگتن بود که، شیر به طرف وی می آید.
شیر دریایی نگران بعدا می ایستد تا ببینید اتفاقی برای دختر بچه افتاد یا نه؟
این صحنه شکار شده در یوتیوب، این هفته پر کلیک بود و کامنت های زیادی را با خود به همراه آورد.
به گفته تماشاچیان این صحنه، شیر دریایی نگران از افتادن دختر بچه، با زبان بی زبانی، حال دختر بچه را جویا می شود.
۴ شیر دریایی ماده(سیدنی ۳ ساله، سامر ۷ ساله، کالی ۷ ساله و سوفی یک ساله) در این آکواریوم زندگی می کنند که همگی از کالیفرنیا به این باغ وحش آورده شده اند.