محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی با اعلام این خبر گفت: موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی سطح کشور که تحت پوشش سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کنند در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر تعطیل می شود.

وی ادامه داد: موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی که پیش از این تا ساعت ۱۹ میزبان بازدیدکنندگان بودند در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت ۱۸ فعالیت می کنند.

کارگر با اشاره به اینکه ابلاغیه طرح کاهش یک ساعته فعالیت موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی به تمام واحدهای تحت پوشش ارسال شده است، یادآور شد: پس از پایان ماه مبارک رمضان ساعت فعالیت موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی به روال سابق باز می گردد و این واحدها از ساعت ۹ تا ۱۹ میزبان علاقه مندان است.