متن این درخواست در حاشیه‌ نمایشگاه عکس و نقاشی «صلح با کودکی» به شهیت دخت مولاوردی معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری تحویل داده شده است.

برابر تقویم مناسبت‌های جهانی ۱۲ ژوئن(۲۲ خرداد ماه) روزی است که به نام مبارزه با کار کودک نامگذاری شده است.

گفته می‌شود خانم مولاوردی با استقبال از این درخواست وعده داده است که موضوع گنجانده شدن لغو کار کودک در تقویم رسمی کشور را در جلسه هیات دولت و سایر مراجع مرتبط با کودکان مطرح خواهد کرد.

بخشی از متن درخواستی که از سوی این گروه از فعلان حقوق کودک به معاون ریاست جمهوری تحویل داده شده در ادامه می‌آید:

همه ی ما بارها و بارها این تصویر را دیده ایم که دخترک یا پسرکی دفتر مشقش را توی پیاده رو پهن کرده است و می نویسد و در حین نوشتن حواسش هست به بساط و وسایلش و مشتری ها و بسیاری از ما ندیده ایم کودکانی که را که در کارگاه های تاریک و نمور کار می کنند. نمی توانیم ببینیمشان. آن قدر زود می آیند و آن قدر دیر می روند که دیده نمی شوند. بسیاری از آنها در گوشه ای از همان کارگاه می خوابند. قطعا نمی بینیمشان.

نیاز داریم تا این روز را با صدای بلند یادآوری کنیم. نیاز داریم تا این مناسبت را بیاوریم پیش چشممان. تا یاد بگیریم و یادمان بماند که متفاوت نباشیم در مقابل کودکان کار. در مقابل کودکانی که کودکی نمی کنند و بزرگ می شوند. شاید اولین قدم این باشد که این روز وارد تقویم شود. تا هر سال که ورق می خورد و می رسد به این روز واژه ی کار کودک و مبارزه را ببینیم. تا شاید یک روز در سال حتی تلنگری باشد به همه ی ما برای توجه به این کودکان و کودکی از دست رفته شان.