با انتقاد از روند طولانی شدن رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی در قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه طبق قانون قوه‌ای مستقل است و ما از روز اول ارائه گزارش تحقیق و تفحص این حوزه تقاضای این را داشتیم که برای بررسی این پرونده تعداد بازپرس‌ها و دادگاه‌های بیشتری به این امر اختصاص داده شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا به گسترش موضوع تخلفات در تامین اجتماعی باید هر یک از مجموعه‌های تخلفی توسط بازپرس و دادگاهی مجزا معرفی شود به عنوان مثال در زمینه هلدینگ‌ها٬ دادگاهی مستقل می‌تواند با سرعت بیشتری موضوع را بررسی کند که این امر را می‌توان در موارد دیگری نظیر پرداخت‌های استخدامی و نظایر ‌آن نیز تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه پرونده‌ای که بیش از هزار تخلف دارد را یک فرد نمی‌تواند به تنهایی بررسی کند٬ افزود: اگر برای هر یک از بخش‌ها بازپرس و دادگاه و دادیاری مجزا اختصاص داده می‌شد٬ تا به الان میلیاردها ریال صرفه‌جویی برای کشور به وجود می‌آمد و در رهگذر این اقدام بخش‌های دارای نقصان در بدنه تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر ترمیم می‌شد.

قاضی‌پور تاکید کرد: شبکه تخلفات در تامین اجتماعی شبکه‌ای اختاپوسی بوده٬ که حتی با تغییر وزیر و رئیس شستا نیز این شبکه همچنان اجزای خود را پوشش می‌دهند و باید هر چه سریع‌تر مقامات قضایی موارد تخلفی آن را بررسی کنند.