فروش بلیت همه قطارهای مسافری برای تاریخ‌های‌ ۱۱ خرداد ۹۴ تا ۱۰ مهرماه ۹۴ در همه ‌‌محورهای داخلی انجام می‌شود. آغاز پیش‌فروش اینترنتی از روز سه‌شنبه‌ پنجم خردادماه ساعت ۱۹ خواهد بود.

همچنین از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۶ خردادماه پیش‌فروش حضوری بلیت قطار از طریق آژانس‌ها و برای قطار‌های‌ بین‌المللی نیز پیش‌فروش بلیت‌های تابستانی از روز چهارشنبه ۶ خردادماه ساعت ۱۲:۰۰ ‌از طریق آژانس ها انجام خواهد شد.