شرط عقد یک داعشی برای همسر آینده اش، سوژه ای برای استهزاء در رسانه ها شد.

حامیان گروهک تروریستی داعش روز گذشته عکسی از عقدنامه یکی از اعضاء این گروهک را در شبکه های مجازی منتشر کردند که تمسخر کاربران را به همراه داشت.

در این عقدنامه مرد داعشی در شرایط ضمن عقد، عدم ممانعت همسرش از عملیات انتحاری وی را نیز بر این شروط اضافه کرد.

این سند ازدواج توسط دو تروریست دیگر به نام های ابو اللیثجزراوی و ابو معاذ انصاری به عنوان شاهد امضاء شده است.