سردار حسین اشتری در هجدهمین گردهمایی معاونان اجتماعی ناجا با اشاره به اینکه در سال گذشته نیروی انتظامی بار سنیگنی بر دوش داشته است، گفت: پل ارتباطی بین مردم، نیروی انتظامی و رسانه‌ها معاونت‌های اجتماعی هستند. در حقیقت مجموعه‌ای که می‌تواند؛ هوشمندانه زحمات همکاران خود در ناجا را به جامعه منعکس کند و این نقش به‌‌ همان اندازه ماموریت‌های نیروی انتظامی دارای اهمیت است.

وی ابراز امیدواری کرد با رویکرد جامعه محوری ناجا بتوانیم بیشتر از گذشته با مردم ارتباط داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: عملکرد مناسب نیروی انتظامی و انعکاس آن به مردم یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نیروی انتظامی است که بر عهده معاونت‌های اجتماعی گذاشته شده است.

اشتری با بیان اینکه معاونت اجتماعی وظیفه دارد، موضوع پیشگیری را در اقدامات پلیسی اولویت قرار دهد، گفت: باید این توان را در ناجا داشته باشیم که اقدامات پلیسی قبل از اینکه جنبه امنیتی پیدا کنند، باید با اقدامات پیشگیرانه به سمت اجتماعی‌شدن سوق پیدا کند. در حقیقت باید موضوعات امنیتی را اجتماعی کنیم و نباید اجازه دهیم یک موضوع اجتماعی جنبه امنیتی پیدا کند.

و ی با اشاره به نقش پلیس در نظام اسلامی گفت: پلیس در نظام اسلامی حافظ امنیت و آرامش مردم است و یکی از اهداف نیروی انتظامی حفظ‌ آرامش مردم است. هر مقدار که بتوانیم در این مسیر گام برداریم، بیشتر مورد قبول مردم و خدای متعال قرار می‌گیریم. از این رو باید تمام توان خود را به کار ببریم تا در سال ۹۴ احساس امنیت و آرامش در بین مردم افزایش پیدا کند.

اشتری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت امنیتی خوبی قرار دارد، گفت: با نگاهی به کشورهای همسایه متوجه می‌شویم که امنیت ما بسیار بالاست. برای حفظ این امنیت نیاز به همکاری مردم و هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های انتظامی، ‌امنیتی و دستگاه‌های تصمیم گیرنده داریم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به شعار امسال؛ دولت و ملت، همدلی و همزبانی تاکید کرد: این شعار به این معنی است که تمامی دستگاه‌ها باید هماهنگی مناسبی با یکدیگر داشته باشند. نیروی انتظامی بخشی از حاکمیت و نماد اقتدار حاکمیت است، اقتداری که به فرموده رهبری باید همراه با عدالت و رافت باشد.