بشر به حدی در تخریب محیط زیست زمین عجله کرده است که به اعتقاد فیزیک دان برجسته تا ۱۰۰۰ سال دیگر باید جایی در کرات دیگر برای خود بیابد.

استیفن هاوکینگ، فیزیکدان و دانشمند برجسته جهان، اخطار می کند نوع بشر فقط ۱۰۰۰ سال " مهلت " دارد تا برای زندگی به فضا برود، و یا برای همیشه با خطر نابودی روبرو شود.

هاوکینگ گفت: " ما باید برای آینده بشریت به سفرهای فضایی ادامه بدهیم. من گمان نمی کنم بتوانیم برای ۱۰۰۰ سال دیگر در این کره خاکی زنده بمانیم. ما باید از این سیاره فرار کنیم. "

هاوکینگ یکی از دو سخنران در سالن اوپرای شهر سیدنی در کشور استرالیا در هفته گذشته بود. او با استفاده از تکنولوژی هالوگرافیک با جمعیت انبوه تماشاچیان سخن می گفت. در پایان سخنرانی خود هاکینز از همه خواست تا " به ستاره ها نگاه کنید و نه به زیر پای خود. "

او گفت: " سعی کنید هرآنچه می بینید درک کنید، و در باره چگونگی وجود جهان بیاندیشید. کنجکاو باشید، و هرچقدر زندگی مشکل بنظر برسد، باز همیشه کاری هست که با انجام آن موفق بشوید. فقط نباید که تسلیم شوید. "

هاوکینگ بارها در باره خطراتی که بشریت با آن روبروست هشدار داده است، از گسترش هوش مصنوعی تا خوی تجاوز و وحشیگری نوع بشر.