جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، کلانتری ها و پاسگاه ها را دروازه رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: ۷۰ درصد رضایتمندی مردم به انجام صحیح ماموریت و وظایف پلیس در حوزه پیشگیری بستگی دارد.

سردار معصوم بیگی در دهمین نشست تخصصی معاونان و روسای پلیس پیشگیری ناجا سراسر کشور با اشاره به گستردگی ماموریت این پلیس‏، تفکر و عمل جهادی، انقلابی و اجتماعی بودن‏ و حرفه ای گرایی را از ویژگی های شاخص این پلیس برشمرد.

کلانتری ها، دروازه رضایتمندی مردم

وی کلانتری ها و پاسگاه ها را دروازه رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: ۷۰ درصد رضایتمندی مردم به انجام صحیح ماموریت و وظایف پلیس در حوزه پیشگیری بستگی دارد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر بعد حرفه ای گرایی پلیس، روحیه انقلابی را مکمل روحیه جهادی عنوان کرد و بیان داشت: نگاه ارزشی به انجام صحیح ماموریت ها به تحقق ۷۰ درصدی رضایتمندی مردم از پلیس منجر می شود که باید روحیه انقلابی در مجموعه پلیس پیشگیری تسری یابد.

معصوم بیگی، ایجاد آرامش و امنیت فردی و عمومی را فلسفه تشکیل نیروی انتظامی دانست و گفت: عمده این ماموریت در پلیس پیشگیری متبلور است.

این مقام ارشد انتظامی بر شناسایی فرصت ها، ‏ تهدیدات و نقاط قوت و ضعف جهت رسیدن به هدف و پیشگیری از جرم، ارتقاء‌ سطح آموزش ماموران متناسب با انجام ماموریت و رفع محدودیت منابع مادی تاکید کرد.

افزایش سطح انتظارات مردم از پلیس

وی با بیان اینکه سطح انتظارات مردم از پلیس در حال افزایش است‏ گفت: این برای پلیس یک فرصت است، زمانی مردم از پلیس انتظار داشتند تا پرونده آنها به سامان شود اما امروزشهروندان توقع دارند تا پلیس با آنها مودبانه برخورد کند و سرعت پی جویی انتظامی حداکثری باشد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن اینکه ما را پلیس حرفه ای می بینند، انتظار دارند جرمی در سطح جامعه رخ ندهد و در صورت وقوع‏ پل یس آن را به سرعت کشف و با مجرمان برخورد کند.

سردار معصوم بیگی به متغیرهای اثر گذار در بزه و جرم نظیر بیکاری، ‌ معیشت، ‌ اقتصاد، فضای فرهنگی و… اشاره کرد و گفت: متاسفانه کنترل همه متغیرهای وقوع جرم در اختیار پلیس نیست بلکه مستلزم آن است تا سایر نهادهای مربوطه همگام با پلیس برای رفع معضلات اقدام کنند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به آستانه تحمل مردم، تصریح کرد: با نگاهی به نزاع های فردی و جمعی می توان دریافت که آستانه تحمل مردم به لحاظ فرهنگی کاهش پیدا کرده است‏، درمان این معضل در اختیار پلیس نیست.

وی با تاکید بر افزایش بهره وری و کار آمدی کارکنان پلیس، ادامه داد: سازمان های بهره ور، ‌ سازمان های پیشتاز هستند که به کاهش هزینه ها منجر می شود.

معصوم بیگی از پلیس پیشگیری به عنوان پلیس کنشی و هوشیار نام برد و گفت: در حوزه های امنیتی‏ اثربخشی مقدم بر کارآمدی است و آموزش، ‌ توجیه، نظارت و کنترل در این رابطه نقش بسزایی دارد.

به گفته جانشین پلیس پیشگیری ناجا، ‌۹۰ درصد کیف قاپی ها و سرقت های به عنف توسط موتورسیکلت های فاقد پلاک و یا پلاک مخدوش و جعلی انجام می شود.

این مقام ارشد انتظامی بر هدفمندی، کشف، تعامل پلیس پیشگیری با پلیس های تخصصی دیگر و استفاده صحیح از ظرفیت های آنها به صورت هوشمند و آگاهانه تاکید کرد.

هدفمندی واحدهای گشتی پلیس

وی با تاکید بر هدفمندی واحدهای گشتی پلیس از کلانتری ها و پاسگاه ها به عنوان نماد نیروی انتظامی نام برد.

سردار معصوم بیگی بر پی جویی انتظامی صحیح قضائی و نیز تعامل با قوه قضائیه برای رفع معضلات در این زمینه تاکید کرد و گفت: پی جوئی انتظامی، ظرفیت بسیار بزرگی است که موجب افزایش رضایتمندی شهروندان، تسری در رسیدگی پرونده ها و جلوگیری از فساد می شود.

پلیس افتخاری، خط مقدم پلیس پیشگیری

جانشین رئیس پلیس پیشگیری ناجا از جذب ۱۷ هزار پلیس افتخاری در آینده خبر داد و گفت: این ظرفیت می تواند به این پلیس در انجام ماموریت هایش کمک کند‎؛ تهران بزرگ و برخی استان های کشور، اقدامات مطلوبی در این رابطه انجام دادند.

این مقام ارشد انتظامی به هدف گذاری جذب ۱۰۰ هزار نگهبان محله در آینده اشاره کرد و گفت: پلیس افتخاری و نگهبان محله، خط مقدم ماموریت پلیس پیشگیری به شمار می آیند.

وی به استفاده از سیستم های الکترونیکی و اتصال کلانتری ها به سیستم های سامانه ای ناجا تاکید کرد و گفت: لینک شدن کلانتری ها از طریق سامانه موجب اشرافیت بر حوزه های ماموریتی و مناطق جرم خیز می شود.

معصوم بیگی بر ارتقاء سطح آگاهی های پلیسی مردم در راستای پیشگیری از بروز جرایمی که آنها را تهدید می کند، تاکید و تصریح کرد: بانک اطلاعاتی مناطق جرم خیز در کلانتری ها و پاسگاه ها باید با جدیت تکمیل شود.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت، گفت: این قرارگاه در سال ۹۴، کماکان به کار خود ادامه می دهد و مبارزه با سرقت، اصلی ترین ماموریت این پلیس در آینده به شمار می آید.