نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴، جزئیات محرومیت دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را مشخص کردند.

مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به این بند از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۴ در خصوص خرید خدمت مشمولان غایب و دریافت کارت معافیت مصوب کرد که تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد(۲۷.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۵ - ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

همچنین دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی(سیاسی و اداری) دولتی دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.