یک پزشک روس شیوه‌ای که ۲۵۰۰ سال پیش برای جراحی مغز استفاده می‌شده را آزمود.

او با بهر‌ه‌بردن از چاقو و اره‌هایی مشابه آنچه ۲۵۰۰سال پیش وجود داشته سوراخی ۲سانتی‌متری روی جمجمه یک جسد ایجاد کرد.

آلکسی‌کریوشاپکین این ‌ شیوه‌که مردمان سال‌های دور از آن برای برطرف کردن سردرد‌های بیمار جمجمه‌ را سوراخ می‌کرده‌اند را بازسازی کرد.

قدیمی‌ترین تلاش به جراحی مغز متعلق به ۶۵۰۰سال پیش از میلاد در فرانسه امروزی کشف شده است.