سخنگوی کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از پیشنهاد این کمیسیون برای افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی کرایه تاکسی، اتوبوس و افزایش ۱۰ درصدی بلیت مترو در سال ۹۴ خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در تشریح جلسه عصر روز گذشته اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پایتخت که به منظور بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر افزایش قیمت بلیت مترو، اتوبوس و تاکسی برگزار شد گفت: عصر روز گذشته اعضای کمیسیون حمل و نقل شورا پیشنهاد افزایش ۱۵ تا حداکثر ۱۷ درصدی قیمت تاکسی را به تصویب رساندند.

وی با بیان اینکه با توجه به تورم سال ۹۴ و افزایش حقوق درنظر گرفته برای کارمندان و کارکنان، در نظر داشته‌ایم که حداقل قیمت‌ها را افزایش دهیم گفت: لایحه شهرداری مبنی بر افزایش قیمت، سه برابر قیمت پیشنهادی کمیسیون حمل و نقل بود که اعضای این کمیسیون برای رعایت حال مردم و همچنین در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی آنها پیشنهاد افزایش حداقلی قیمت‌ها را اعلام کردند.

سخنگوی کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر در مورد پیشنهاد این کمیسیون برای افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز گفت: برای اتوبوس‌های عمومی شهر تهران افزایش ۱۵ درصدی و برای اتوبوس‌های خصوصی نیز افزایش ۱۷ درصدی قیمت‌ها پیشنهاد شد.

وی با بیان اینکه همچنین پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی بلیت مترو نیز از سوی اعضای کمیسیون حمل و نقل مطرح شد گفت: همچنین پیشنهاد شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد به مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک نیز اضافه شود.

قناعتی در پایان تاکید کرد: این ارقام پیشنهادی تنها از سوی کمیسیون حمل و نقل بوده و باید برای تایید نهایی در صحن علنی شورای شهر به مذاکره گذاشته شود.