پس از تخریب خانه‌ی «عامری‌ها» در تهران و دلایلی که درباره‌ی صدور مجوز تخریب این خانه مطرح شده است، اداره کل میراثفرهنگی و گردشگری استان تهران، اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کرد.

این اطلاعیه که به طور اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته، با هدف آگاهی‌سازی رسانه‌ها و فعالان میراثفرهنگی درباره‌ دلایل صدور مجوز این تخریب توضیحاتی ارائه کرده است.

در این اطلاعیه آمده است:

«۱. اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در راستای انجام وظایف ذاتی خود در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت، با رصد بافت تاریخی تهران قدیم، نسبت به ثبت اضطراری خانه‌ی عامری‌ها با تهیه پرونده ثبتی مستند در تاریخ ۲۳/۷ / ۹۱ به شماره ۳۰۷۱۹ در فهرست آثار ملی قبل از اقدام مالک به درخواست صدور مجوز تخریب اقدام کرد.

۲. ثبت دیرهنگام خانه‌ی عامری‌ها به علت تعلل و کوتاهی مدیران و کارشناسان میراثفرهنگی در دهه‌ی اخیر در فهرست آثار ملی باعثشد تا اثر مذکور در طرح تفضیلی شهرداری تهران به عنوان یک بنای واجد ارزش گنجانده نشود و این امر فرصتی برای طرح شکایت مالک خصوصی خانه «عامری‌ها» به دیوان عدالت اداری برای خارج کردن اثر مذکور از فهرست اثار ملی ایجاد کند.

۳. در سال‌های گذشته برخی از آرای صادره و نیز دادخواست و ضمائم آن به طرفیت اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل وجه تشابه دستگاه دولتی به سازمان مرکزی ابلاغ می‌شود که متاسفانه وصول مکاتبات مذکور با سهل‌انگاری مدیر کل حقوقی وقت اعلام شد، که این امر در نهایت باعثشد با گذشت مهلت مقرر به منظور ارائه‌ی دادخواست به مراجع قضایی، اداره کل میراثفرهنگی استان تهران نتواند دفاع مناسب و منطقی را در تغییر رای دیوان انجام دهد، در این بین خانه‌ی عامری‌ها نیز قربانی این اشتباه اداره کل حقوقی شد، البته در نهایت این اتفاق تغییر مدیر کل حقوقی وقت را به دنبال داشت.

۴. پس از مکاتبات اداره کل میراثفرهنگی استان تهران در اعلام مخالفت از صدور رای خروج خانه‌ی «عامری‌ها» از فهرست آثار ملی، مدیر کل وقت استان از سوی شعبه‌ی پنجم اجرای احکام ملزم به اطاعت از حکم مراجع قضایی شد و اعلام گردید، عدم اجرای به موقع دادنامه استنکاف تلقی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

۵. بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره‌ی ضوابط و شاخص‌های لازم برای بازیابی و هویت شهرسازی و معماری ایران اسلامی، تبصره‌ی بند ۲-۱ - ۶ در خصوص حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی و تاریخی و مکاشفه‌ی ارزش‌های پنهان آنها آمده است: بازسازی در این بخش از شهرها، در خصوص بناهای ساخته شده تا سال ۱۳۴۰ هجری شمسی، صرفا به صورت عین به عین امکان‌پذیر خواهد بود.

۶. دوستداران و متولیان میراثفرهنگی امیدوارند تا دستگاه محترم قضایی با نگاهی فرهنگی مانند رای صیانت از حریم بصری «کاخ گلستان» و تقلیل ارتفاع مجتمع تجاری واقع در سرای دلگشا در سال ۹۳ رای بر بازسازی عین به عین خانه «عامری‌ها» دهند.»