محمدرضا بقاییان نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار را تشریح کرد.

وی گفت: در این جلسه به عدد و رقمی در بحثدستمزد نرسیدیم اما مصوب شد که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را در سال آینده داشته باشیم.

وی گفت: بر این اساس پیشنهاد کردیم که از ابتدای سال ۹۴ حق مسکن کارگران ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که طبعا اجرای آن نیازمند طرح و تصویب در هیأت وزیران خواهد بود.

بقاییان همچنین از بررسی افزایش حق بن و پایه سنوات کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: مقرر شد تا دو هفته آینده در جلسه بعد شورای عالی کار که با حضور وزیران کار، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، ‌ معدن و تجارت و رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شود افزایش بن خواروبار و پایه سنوات کارگران مورد بحثو بررسی قرار بگیرد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار در حال حاضر مبلغ خواروبار کارگران ماهانه ۸۰ هزار تومان و پایه سنواتی کارگران روزانه ۵۰۰ تومان است که در جلسه آینده شورای عالی کار رقم پیشنهادی گروه کارگری اعلام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی گروه کارفرمایی در این جلسه اظهار کرد: هدف گروه کارگری این است که در جریان تعیین مزد سال ۹۴ هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار لحاظ شود اگرچه سال قبل به دلیل بالا بودن تورم روی تبصره یک بیشتر مانور کردیم ولی امسال در معیشت کارگران متمرکز خواهیم شد و افزایش قدرت خرید کارگران را مدنظر قرار خواهیم داد.