کابینه پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان ۳ وزیر زن دارد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اسامی وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد را به پارلمان ارسال کرد. در این فهرست ۲۵ نفره، نام ۳ زن دیده می شود.

قبل از این اعلام شده رئیس جمهور افغانستان مسؤولیت سه وزارتخانه را به وزیران زن خواهد سپرد اما اینگونه نشد.

این سه زن برای تصدی مسؤولیت سه وزارتخانه " امور زنان "، " فرهنگ و اطلاع رسانی " و " آموزش عالی " معرفی شده اند.

سه وزیر زن

خانم " نجیبه ایوبی " گزینه پیشنهادی برای وزارت زنان، ۴۶ ساله است. وی دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی و تحصیلات عالی در حوزه روزنامه نگاری است.

او روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است و ریاست مجموعه رسانه ای " کلید گروپ " را برعهده دارد. این مجموعه رسانه ای شامل شبکه رادیویی و یک مجله است.

نجیبه ایوبی وزیر پیشنهادی برای وزارت امور زنان افغانستان

همچنین خانم " آی سلطان خیری " گزینه پیشنهادی برای وزارت اطلاع رسانی و فرهنگ، است. او ۵۰ ساله و دارای دکترای زبان و ادبیات ترکی است.

وی مدرس دانشگاه کابل است و سابقه کار به عنوان رئیس اداره کار و امور اجتماعی بلخ را دارد.

خانم خاطره افغان سومین وزیر پیشنهادی است که قرار است مسؤولیت وزارت آموزش عالی افغانستان را برعهده بگیرد.

از این وزیر پیشنهادی زن اطلاعاتی در رسانه ها منتشر نشده است.