دریافت ویزیت دوم از بیماران به هنگام مراجعه به پزشک برای کسب اطلاع از روند درمان بیماری و…، باعثشده تا دست اندرکاران حوزه سلامت، نسبت به دریافت این قبیل ویزیت ها واکنش نشان دهند و دلایلی برای انجام چنین کاری، عنوان کنند. در عین حال، منتقدان طرح تحول سلامت بر این عقیده اند که این روند باعثتضییع حقوق بیمار می شود.

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پاسخ به اینکه آیا دریافت ویزیت مجدد برای مشاهده جواب آزمایش، رادیولوژی و…، قانونی است یا خیر؟ می گوید: اگر یک بیمار برای بار دوم به پزشک مراجعه کند و پزشک بر مبنای تصویربرداری و یا آزمایش نسخه بنویسد و برنامه درمانی برای بیمار طراحی کرده و بر اساس ویزیت دوم راه اصلی درمان را روشن کند، در اینجا ویزیت مجدد باید پرداخت شود و منع قانونی ندارد. اما اگر صرفا بیمار به منشی پزشک مراجعه کند و آزمایش را نشان دهد، در اینجا نباید ویزیت مجدد داده شود.

وی در همین زمینه ادامه می دهد: ممکن است بیمار برای بار دوم به پزشک مراجعه کند و به تشخیص جدیدی بر اساس آزمایش‌هایش برسد. در این زمان دریافت ویزیت منعی ندارد. قدر مسلم این است که براساس معاینه، پزشک به یک قضاوت بالینی برسد که ممکن است در همان مراجعه اول این تشخیص صورت بگیرد و گاهی ممکن است بیمار چند بار مراجعه کند و برای تشخیص قطعی نیاز به ارزیابی مجدد داشته باشد. در اینجا اگر طراحی درمانی برای بیمار بر مبنای روش تشخیص جنبی باشد، دریافت ویزیت منع قانونی ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، می گوید: این موضوع در کتاب تعرفه‌گذاری ارزش نسبی خدمات هم دیده شده است و مشکلات ما در این مورد به تقسیم‌بندی ناقص ویزیت برمی‌گردد، چراکه " ویزیت مجدد " قابل تعریف است و معنای ویزیت یعنی اینکه بیمار به پزشک مراجعه کرده و مجددا معاینه و رویت شده و دوباره مورد قضاوت بالینی پزشک قرار گرفته است، اما گاهی بیمار آزمایش قند خون را به پزشک نشان دهد و درصورتی که خود بیمار هم به پزشک مراجعه کند، همراه او می‌تواند این کار را انجام دهد و این مراجعه اصلا ویزیت مجدد تلقی نمی‌شود و نباید دریافتی صورت گیرد.

زالی معتقد است: روشی که در ارتباط با ویزیت وجود دارد، روش غیرعلمی، غیراستاندارد و منسوخ شده است و باید روش ویزیت و تعرفه‌گذاری و نرخ‌گذاری ویزیت مانند کشورهای پیشرفته تغییر کند و بخشی از تجلی درآمدی ویزیتی پزشک باید به بخش آموزش، روش‌های ترویجی و توانمندسازی تعلق گیرد که تمام دنیا نیز به این سمت می‌رود.

اما دکتر علیرضا اولیایی منش مدیرکل دفتر ارزیابی فن‌آوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، در واکنش به انتشار چنین اخباری، می گوید: هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص دریافت ویزیت مجدد پزشکان صادر نشده است. بخشنامه وزارت بهداشت در این خصوص مربوط به سال ۷۹ و از طرف معاون درمان و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی وقت است که براساس آن بخشنامه نیز برای ملاحظه صرفاً نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی ویزیت جداگانه‌ای از بیمار دریافت نمی‌شود.

وی معتقد است که بر اساس بخشنامه سال ۷۹ وزارت بهداشت؛ ویزیت مطب، شامل خدماتی است که توسط پزشک در مطب یا به طور سرپایی در درمانگاه یا اتاق معاینه یا در بیمارستان انجام می‌شود. چنانچه پزشک برای ملاحظه نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی، حداقل بیمار را مورد ارزیابی، معاینه و یا درمان مختصر قرار دهد، برای دریافت ویزیت مجاز است ولی در صورت ملاحظه صرفاً نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی و بدون ارزیابی و معاینه مجدد بیمار، امکان اخذ حق الزحمه ویزیت وجود ندارد.

دکتر احمد تارا مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز در این رابطه می گوید: ویزیت شامل مجموعه خدمات معاینه، بررسی شواهد آزمایشگاهی، تنظیم برنامه دارویی بیمار، آموزش بیمار و مددکاری است و منطقی نیست که ویزیت را صرفا به دیدن جواب آزمایش محدود کنیم.

وی با اشاره به اینکه پزشک برای هر بار ویزیت بیمار، وقت می‌گذارد و در نهایت، مجموعه برنامه‌های درمانی و تشخیصی را انتخاب می‌کند، می افزاید: استاندارد ویزیت تعریف مشخصی دارد یعنی پزشک براساس آن استاندارد بیمار را ویزیت می کند.

اما دکتر احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر خلاف نظر مدیران وزارت بهداشت، معتقد است: وقتی یک بار بیمار ویزیت شد و پس از تجویز آزمایش و مراجعه مجدد وی در صورتی که کار جدیدی برایش انجام نشد پس نباید ویزیت هم دریافت شود. اما زمانی که برای بیمار، کار درمانی جدیدی انجام شد، قانون این اجازه را برای دریافت ویزیت به پزشکان داده است. اما به طور کلی اگر افراد به وجدانشان مراجعه نمایند شاید از دریافت ویزیت های غیر ضروری نیز چشم پوشی نمایند. البته نباید فراموش کرد که تعادل باید به نحوی حفظ شود که نه بیمار و نه پزشک متضرر شوند. اما به طور کلی این بحثنیاز به کارشناسی بسیار عمیقی دارد.