او که سالهاست مسئولیت های مختلفی را در شهرداری تجربه کرده است یکی از قدیمی ترین مدیران این دستگاه به خصوص در موضوع پارک های تهران است. مختاری امروز در شورای شهر حاضر شد تا در خصوص قطع درختان پارک مادران توضیحاتی را ارایه کند. اگرچه قالیباف امروز وجود درخت در این محوطه را کاملا رد کرد اما مختاریان به جای پرداختن به این موضوع سخنانی را بیان کرد که نشان می داد نابودی درختان تهران و برج سازی از مدتها قبل و به قول او در دهه دوم انقلاب آغاز شد و در همان زمان بود که اوج نابودی درختان و فضای سبز تهران رخ داد.

مختاری که خطاب به حقانی که خود زمانی مدیر شهرداری تهران بوده است گفت: من ۴۲ سال است که در موضوع فضای سبز تهران فعالیت می کنم ولی مردم باید بدانید چه اتفاقی در تهران افتاده است. باغات تهران در دهه دوم انقلاب از بین رفت.

وی با بیان این که سه ضلع یک مثلت باعثاین تخریب ها شدند افزود: رأس آن هم مشخص بود دو طرفش هم شخصی بود کمیسیونی بود به عنوان منتخب. آقای مهندس حقانی می داند باغات تهران در آن دهه از بین رفت. تراکمی وجود نداشت تراکم که آمد باغات از بین رفت.

او ادامه داد: بارها برای من نامه آوردند که مجوز بگیرند تا باغ ها را تخریب کنند اما من گفته ام اگر دست مرا قطع کنند اجازه نمی دهم یک درخت قطع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۷۱ که آقای حقانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران بوده اند و رئیس بنده بوده اند چون سازمان پارک ها زیر مجموعه حوزه خدمات شهری بوده است. پرونده باغ آقا بزرگی را فرستادند و ایشان در کمیسیون حضور داشتند. پرونده باغ آقا بزرگی را فرستادند اما من گذاشتم توی کشو. شهردار وقت تو کمیسیون به بنده گفتند شما به این رأی نمی دهید گفتم نه گفتند چرا گفتم این باغ است باید حفظ شود اما پرونده دیگری در منطقه درست کردند برج هم درست کردند. الان " آقا بزرگی " را بروید ببینید که سال ۷۴ برجی ساخته شده در ۲۲ طبقه.

مختاری ادامه داد: پای من لب گور است و از هیچ کس ترس و واهمه ای ندارم و جناحی و خطی هم نیستم لذا واقعیت را می گویم و مردم باید این واقعیت ها را بدانند. در سالی که آقای عظیمی نیا که دبیر کمیسیون ماده ۵ بودند و کاره ای هم نبودند یعنی اختیاری هم نداشتند نامه ای به من نوشتند که آقا درخت ها باید جمع وری شود. مخالفت هم کردم و در زمان آقای جامی که شهردار منطقه بودند درخت ها را جمع آوری کردند و یکی هم نگذاشتند. اما در مورد بوستان مادر که امروز درباره آن صحبت می شود واقعیت این بود از سال ۷۱ حتی یک اصله درخت هم در این زمین جمع آوری هم نشد.

در دهه هفتاد کرباسچی شهردار تهران بود و حقانی عضو کنونی شورای شهر معاونت خدمات شهری وی را بر عهده داشت.