مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه گفت: تراز سطح آبی دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۹ سانتیمتر افزایش یافته است.

سیدمرتضی موسوی افزود: بارش مناسب باران در حوضه دریاچه ارومیه در نخستین ماه سال آبی جاری(مهرماه ۹۳)، افزون بر ۱۱۷ میلی متر ثبت شده است.

به گفته موسوی، سال گذشته در زمان مشابه میزان بارش در این حوضه ۳.۲ میلی متر و در بلندمدت ۲۰ میلی متر ثبت شده بود.

وی، افزایش تراز آب دریاچه ارومیه را در مقایسه با سال آبی گذشته یادآور شد و گفت: تراز سطح آب این دریاچه برای نخستین بار طی چند سال گذشته، ۱۱ سانتیمتر در مقایسه با زمان مشابه سال ۹۲ افزایش یافته که این میزان در زمان مشابه سال قبل ۱۲۷۰.۳۳ متر بود.

مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، با اشاره به بارش ۶۶ میلی متر باران طی ۲۴ ساعت در این حوضه اظهارداشت: حجم بالای بارش ها را از ابتدای سال آبی جاری شاهد بودیم و میزان ورودی آب های جاری از استان های آذربایجان شرقی و غربی و تمامی مسیل ها و زهکشی ها به دریاچه تاثیر بسیار خوبی در سطح آب دریاچه داشته است.

این مقام مسئول تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ارومیه را ۱۲۷۴.۱ متر ذکرکرد و افزود: اکنون ۳.۶۶ متر نسبت به این تراز فاصله وجود دارد و انتظار می رود با اجرایی شدن مصوبه های ستاد احیای دریاچه ارومیه از طریق صرفه جویی با بهبود روش های آبیاری و طرح های انتقال آب و همچنین ادامه روند بارش ها، این دریاچه تا سال ۱۴۰۲ به این تراز برسد.