دکتر اکبر عبدالهی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازار داروی دنیا تقریبا نزدیک به یک تریلیون دلار است که ۱۵ درصد آن در اختیار داروهای ژنریک است که قیمت آنها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و البته بیشتر پولها به شرکتهای برند ساز سرازیر می شود.

وی با اعلام اینکه منحنی داروی ژنریک کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا، کانادا و اروپا نسبت به کل داروهای مصرفی رشد صعودی دارد، تاکید کرد: داروی تولید داخل باید تا حد ممکن قوی شود و یکی از راههای قوی شدن شرکتهای دارویی کشور، رقابت سنگین است.

عبدالهی ادامه داد: آمریکا به عنوان تولیدکننده اول دارو در دنیا حدود ۵۰ درصد داروهای مورد نیازش تولید داخل است، در حالی که ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز ما تولید داخل است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو اظهارداشت: بهتر است دارویی را که تولید آن برای ما صرفه اقتصادی و جنبه استراتژیک ندارد، وارد کنیم. در عوض با تولید بیشتر داروهای دیگر که می توانیم آنها را ارزان تولید کنیم، صادرات دارویی کشورمان را افزایش دهیم.

وی با عنوان این مطلب که شرکت بدون رقیب مرده است، افزود: باید رقابت وجود داشته باشد که قوی شویم. ما اجازه رقابت می دهیم، اما نه آنقدر که تولید داخلی بشکند. ما مطمئن هستیم هیچ شرکت تولید داخلی با سیاستهای وزارت بهداشت نمی شکند.