اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه سوم و چهارم تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا دولت قانونی برای قطع آب مشترکان پرمصرف دارد یا خیر، گفت: دولت پیگیر مصوبه ای برای قطع آب مشترکان پرمصرف است، اما تأکید می‌کنیم که مردم نگران قطع آب نباشند و باید صرفه‌جویی مصرف آب را سرلوحه کار خود قراردهند.