هابیل درویشی در مراسم ورود ۸۸ واگن جدید به خطوط مترو تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: با تغییر رویکرد مدیریت واگن سازی شهر تهران در سال جاری در ساخت واگن رکوردی چشمگیر زده ایم و به جرات می گویم هفته ای یک رام قطار در شرکت واگن سازی تهران تولید می شود.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری ۱۵۴ واگن دیگر نیز همزمان با بهره برداری از نیمه شمالی خط ۳ به بهره برداری خواهد رسید.

درویش ادامه داد: احداثمترو بزرگترین پروژه عمرانی در کشور است. به طوری که اکنون ۵ خط مترو با بیش از ۲۰۰ کیلومتر در دست ساخت است. این در حالیست که ساخت مترو در تهران وظیفه ماست. البته ما ۲ پروژه مترو شهرهای اقماری پرند ورامین هم در حال حاضر در دست اجرا داریم که از نظر حجم بیشترین اقدام را شامل می شوند و بالغ بر ۸ هزار میلیارد برآورد ریالی دارند.

وی با اشاره به مطلب اخیر برخی رسانه ها مبنی بر ورود واگن های چینی به مترو تهران گفت: رسانه های گروهی امروز می توانند وقت را غنیمت شمرده و از شرکت واگن سازی تهران بازدید کنند. در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد از واگنها ساخت داخل بوده و تنها ۴۷ درصد آنها خارجی است. از این رقم هم ۸۰ درصد واگنها از کشورهایی مانند سوئد، آلمان، اتریش و ژاپن خریداری می شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تاکید کرد: بی انصافی است که رسانه ها با فرافکنی زحمات واگن سازی را نادیده می گیرند.