یک استاد دانشگاه معتقد است، دولت باید برای کار در بخش خصوصی ۲ برابر بخش دولتی و اداری، انگیزه ایجاد کند تا گرایش افراد از مشاغل اداری و پشت میزنشینی به سایر مشاغل بیشتر شود.

دکتر سهراب دل انگیزان در گفت‌وگویی اظهار کرد: این ویژگی همه آدمها است که دوست دارند کار نکنند، اما درآمد داشته باشند. وقتی مردم می‌بینند عده‌ای که در مشاغل دولتی هستند، زیاد کار نمی‌کنند و با یک درآمد منطقی زندگی متوسطی دارند، حق دارند به این نوع مشاغل تمایل داشته باشند. نمی‌توان یک گروه را در چنین مشاغلی جای داد و به باقی مردم گفت وارد این کار نشوید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید چارچوب مشاغل دولتی را مورد بازنگری قرار دهد، ادامه داد: دولت باید برای کار در بخش خصوصی، دو برابر انگیزه ایجاد کند تا افراد به این سمت گرایش داشته باشند و حقوق بیشتر و مطمئن‌تری هم داشته باشند.

دل انگیزان به دیگر دلایل فرهنگ کار غلط اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه قانون کار در کشور به نفع کارگر و به ضرر کارفرما است، زیرا این قانون رانتی را در اختیار کارگر قرار می‌دهد که کارگر می‌تواند کار نکند و بر اساس قانون کار تا مدتها یک منبع درآمد داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم بازنگری قانون کار، خاطرنشان کرد: مجلس باید قوانین سایر کشورها را نیز مطالعه کند و با کمک آن قوانین را اصلاح نماید.

به گفته این استاد دانشگاه، این قانون باید با حضور گروه‌های کارگری و کارفرمایی تصویب شود و مفاهیم بیمه کار و تامین اجتماعی به گونه‌ای اصلاح شود که هم عامل رونق کار باشد و هم کارگر و کارفرما از حقوق متعادل بهره مند باشند.

دل انگیزان افزود: موضوع دیگری که فرهنگ کار را خصوصا در کرمانشاه تحت تاثیرقرار می‌دهد فرهنگ سنتی و قبیله‌گرایی است. افراد فکر می‌کنند زمانی که سر کار می‌روند باید سایر اعضای خانواده و اقوام خود را نیز سر کار ببرند.

وی گفت: در منطقه ما صنعت یک کار جدید است، خصوصا صنعت خصوصی و بسیاری از افراد هنوز تجربه کارآفرینی ندارند.