سرهنگ رحمان علیدوست افزود: بخشش اضافه خدمت سربازان وظیفه حین خدمت براساس(تبصره یک ماده ۵۸)، در اختیارفرمانده هان یگان های خدمتی است و دراین خصوص هیچ گونه مسئولیتی بر عهده سازمان وظیفه عمومی یا مراکز وظیفه عمومی استان ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: سربازان حین خدمت که دارای اضافه خدمت سنواتی هستند، در صورت داشتن یکی از ضوابط مربوط به(تبصره یک ماده ۵۸) قانون خدمت وظیفه عمومی، می توانند با مراجعه به نیروی انسانی یگان خدمتی خود نسبت به درخواست و پیگیری بخشش اضافه خدمت خود اقدام کرده ویگان های خدمتی آنان نیز باید به درخواست آنان رسیدگی کند.

سرهنگ علیدوست در تشریح تبصره یک ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، اظهار داشت: برابر ضوابط ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتیکه حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظایف خود نشان دهند یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری کنند به نحوی که مورد تایید فرماندهان و روسای ذیربط باشد، با تایید مقامات سرلشگری و همطراز در سازمان مربوط، تمام اضافه خدمت یا بخشی از آن بخشیده خواهد شد.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی افزود: ضوابط اجرایی بخشش اضافه خدمت فوق، توسط ستادکل نیروهای مسلح به رده های نیروهای مسلح ابلاغ شده است.