ملت ایران:گرد و خاکی که دو سه روزی است در عراق شروع شده و ۱۳ استان ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است، بالاخره به تهران رسید و هوا را در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داد. شاخص هم مانند گذشته ذارت کمتر از دو و نیم میکرون هستند که متوسط عدد کیفیت هوای تهران را روی ۱۱۱ قرار داده است.

این درحالی است که هوای استان های غربی و مرکزی ایران در چند روز گذشته تحت تاثیر گرد و خاک بوده است.

اما بنا به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای عمده مناطق تهران هوا ناسالمی دارند. در جدول زیر برخی آلوده ترین مناطق تهران را می بینید. کیفیت هوای سه منطقه حتی از ناسالم هم رد شده و به خطرناک رسیده است.

منطقه شهری عدد آلودگی
شهرداری منطقه ۱۵ ۱۶۷
شهرک چشمه - منطقه ۲۲ ۱۵۴
پارک شکوفه - منطقه ۱۴ ۱۵۳
پاسداران - منطقه ۳ ۱۴۹
سوهانک - منطقه ۴ ۱۲۹
دانشگاه علم و صنعت - منطقه ۴ ۱۲۷
امیرآباد - منطقه ۶ ۱۰۱

نکته جالب اینجاست که میزان تراکم گرد و خاک در تهران الگوی مشخصی ندارد؛ مثلا در منطقه که سه ایستگاه شرایط ناسالمی را نشان می دهند، اما یک ایستگاه سنجش کیفیت هوا که در خود شهرداری منطقه ۴ قرار دارد، سالمترین هوا را برای تهران ثبت کرده است؛ ۶۶.

همچنین در بخشی از منطقه ۲۲، پارک رز، کیفیت هوا سالم است؛ ۹۰. همین پارک رز در برخی روزهای آلوده تهران، هوای ناسالم دارد.

اما ۲۵ اردیبهشت ۹۲، سوم روز ناسالم هوای تهران در سال جاری است؛ ۲۸ و ۳۱ فروردین دیگر روزهای ناسالم پایتخت در سال ۹۲ بوده است. همچنین امسال تهران تاکنون ۵۲ روز سالم و یک روز هوای پاک داشته است.