صبح امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

چهارمین جلسه دادگاه نیز مانند سه جلسه گذشته به صورت غیر علنی برگزار شد. جلسه دادگاه ساعت ۹ صبح به ریاست قاضی مقیسه آغاز و پس از حود ۲۲۰دقیقه به پایان رسید.

وکلای مهدی هاشمی به دلیل غیر علنی بودن دادگاه از بیان جزئیات آن خودداری کردند.