به گزارش خبرنگارمهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی روز دوشنبه ۲۸ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.

در دو جلسه گذشته کیفرخواست متهم از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در مورد اتهامات مهدی هاشمی گفت: در پرونده این فرد اتهامات اقتصادی و امنیتی وجود دارد.