احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز سه شنبه با تشکر از دستور به موقع رئیس جمهور در خصوص ممنوعیت پرواز هواپیمای ایران ۱۴۰ گفت: این نشان می دهد دولت به حق حیات و کرامت انسانها اهمیت داده، همان موضوعی که در شورای چهارم نیز اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: به لحاظ قوانین بین المللی، فرودگاهها نباید در مرکز شهر باشند و هر پرواز هواپیما معادل ۳ هزار وسیله نقلیه آلودگی تولید می کند این در حالی است که در فرودگاه مهرآباد روزانه ۲۰۰ سورس پرواز انجام می شود.

مسجد جامعی با اشاره به آلودگی های هوا و سر و صدا در مناطق حاشیه ای فرودگاه مهرآباد، گفت: طی چند سال اخیر ما شاهد برخورد هواپیما با منازل مسکونی بوده ایم که جان شهروندان در منازلشان به خطر افتاده؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم کمیسیون شهرسازی و سلامت به طور مشترک در زمینه انتقال فرودگاه مهرآباد از پایتخت فعالیت کرده و در این زمینه فرودگاه امام خمینی(ره) که ۱۰ سال است در حال فعالیت است می تواند جایگزین خوبی باشد.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر خطرات جانی که در حاشیه فرودگاه مهرآباد برای شهروندان ایجاد می شود، گفت: شاید مهمترین مصوبه شورای چهارم انتقال این فرودگاه از دل پایتخت باشد. امیدوارم شهرداری زمینه های مطالعاتی این طرح را آغاز و طی دو سال آینده فعالیت های اجرایی آن نیز آغاز شود.