ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادهایی که به مدیریت شهری درباره خرید تجهیزات حمل و نقل عمومی از کشور چین می شودگفت: در دوره گذشته مدیریت شهری برای خرید تجهیزات با محدودیت هایی روبرو بود و امکان آن که از هر کشوری تجهیزات وارد کند وجود نداشت.

وی ادامه داد: طلب های جمهوری اسلامی در زمان تحریم از کشور چین به شکل پرداخت فایناس و تجهیزات حمل و نقل عمومی پرداخت می شد و این تجهیزات نیز از بهترین کیفیت برخوردار بودند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر امکان خرید تجهیزات مورد نیاز از سایر کشورها وجود داشت مدیریت شهری با کشورهای دیگری که دارای تکنولوژی به روزتری هستند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد می کرد گفت: اتوبوس ها و واگن های خریداری شده مشکلی نداشته اند.

هفته گذشته محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری شکایتش از شهردار تهران به دلیل عقد قرارداد با چین برای واردات واگن های مترو گفت: چنانچه شهردار تهران قرارداد مربوطه را لغو کند از شکایت صرف نظر خواهم کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه طبق نامه نگاری های شهردار تهران با کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هر نوع خرید واگن از کشور چین منتفی اعلام شده است٬ افزود: آقای قالیباف طی نامه ای به کمیسیون اصل نود اعلام کرده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قراردادی با چین برای خرید واگن دنبال نخواهیم کرد که در صورت صحت این اظهارات شکایت از وی منتفی خواهد شد.

این نماینده با تاکید بر اینکه انتظار ما از شهردار تهران تلاش در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است٬ تصریح کرد: ما مدارکی دال بر اینکه قرارداد با چین برای واردات واگن بسته شده داریم اما گر در همین اندازه قبول کنند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد ما هم از شکایت خود صرف نظر می کنیم.