شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی، در آخرین جلسه خود که عصر روز گذشته ۱۵ مرداد برگزار شد برای چهار طرح سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.

در جلسه فوق العاده شورای پروانه ساخت فیلم های سینمایی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، چهار عنوان فیلم موفق به اخذ پروانه ساخت شدند.

در این جلسه برای طرح هایی چون «چه کسی ماه را گاز زد؟» نوشته احمد رفیع زاده، به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند و تهیه کنندگی محمدرضا نجفی زاده، «خنده های آتوسا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فرید و تهیه کننده امیر پورکیان، «جزیره کوتوله ها» به نویسندگی و کارگردانی و تهیه کنندگی محمد حسین پور و «جزیره مهربانی» به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا آزادی و تهیه کنندگی فریال بهزاد پروانه ساخت صادر شد.