با گذشت چند روز از نجات زنی از زیر آوار ساختمان در داکا پس از ۱۷ روز اکنون جزئیات تازه ای از نحوه زنده ماندن او مشخص شده است.

رشما بگم، ۱۹ ساله که نجات او بدون آسیب جدی از زیر آوار ساختمانی ۸ طبقه باعثتعجب خیلی ها شد اکنون در گفت و گو با رسانه ها در بیمارستان گفته است که مهمترین دلیل زنده ماندنش وقت نداشتن برای خوردن صبحانه در روز حادثه بوده است.


رشما بگم گفته است در روزی که ساختمان ۸ طبقه داکا با حضور حدود ۳ هزار نفر فرو ریخت به علت دیر بیدار شدن از خواب وقتی برای خوردن صبحانه نداشته و به همین خاطر در مسیر رفتن به سر کارش ۴ بسته بیسکوئیت خریده است؛ بیسکوئیت هایی که پس از فروریختن ساختمان تنها منبع تغذیه او بوده است.


او بیسکوئیت ها را جیره بندی کرده بود و از بطری هایی آبی که توسط امدادگران در میان خرابه های انداخته می شد برای رفع تشنگی استفاده می کرد. در روز پانزدهم اما ذخیره بیسکوئیت رشما بگم تمام شد و او دو روز را بدون غذا سپری کرد تا بالاخره امدادگران او را پیدا کردند و از زیر آوار بیرون کشیدند.


رشما بگم در زمان فرو ریختن ساختمان در طبقه سوم بوده است و تلاش کرده تا فرار کند اما در طبقه دوم در میان آوار گیر افتاده است. محل حبس شدن او در زیر آوار آنقدر بزرگ بوده که او بتواند حرکت کند و راه برای نفس کشیدن داشته باشد.


رشما بگم که در بیمارستانی نظامی بستری است در گفت و گو با خبرنگاران گفت: هیچکس صدایم را نمی شنید. فکر می کردم دیگر هیچ وقت نمی توانم آقتاب را ببینم. خانواده این زن با دیدن تصاویر تلویزیون متوجه زنده مانده دخترشان شدند و هنوز از پیدا کردن او شوکه هستند.


رشما بگم می گوید: کسانی دیگری هم در اطراف من زیر آوار گیر افتاده بودند. با آنها حرف می زدم اما به تدریج صدای همه آنها خاموش شد.

چه کسی رکوردار زنده ماندن زیر آوار است؟


هر چند زنده ماندن رشما بگم پس از ۱۷ روز خیلی ها را شوکه کرده است اما رکورد زنده ماندن زیر آوار متعلق به مردی است که پس از زلزله هائیتی پس از ۲۷ روز زنده پیدا شد. اوانز مونسیگناگ که پدر ۲ بچه است پس از ۲۷ روز در حالی از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد که وزنش به ۴۰ کیلوگرم رسیده بود.