دکتر علیرضا دلاوری رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت در خصوص بحثامنیت غذایی در کشور گفت: در قوانین دائمی و قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده که وزارت بهداشت موظف است در بحثامنیت غذایی جامعه ایفای نقش کند.

وی با اشاره به اینکه تامین غذا و کالری مورد نیاز هر فرد در جامعه و امنیت تغذیه از موارد مهم در بحثامنیت غذایی است، توضیح داد: از این رو وزارت بهداشت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که یک نهاد تولیتی بین بخشی است، مسئولیت خود را در زمینه امنیت غذایی ایفا می کند و مصوبات متعددی در این زمینه در سالهای اخیر داشته است.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت در طی ۱۰ ماه گذشته نیز این شورا فعال بوده و تقریبا هر هفته جلسات متعددی با سازمانها و ارگانهای دیگر مثل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و به مباحثمتعددی از جمله امنیت روغن، شیر، بحثآلاینده ها و سمومی که برای گیاهان استفاده می شود، پرداخته است.

دلاوری در ادامه خاطرنشان کرد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در مورد سلامت فرآورده های لبنی مصوبات و سیاست نامه هایی داشته که از همکاری های بین بخشی و تفکر جمعی به دست آمده است. در این سیاست نامه ها بحثامنیت فرآورده های مختلف از جمله شیر و روغن مطرح گردیده و به چالش های مربوط به آن پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این چالشها یک سری مصوبات تعیین گردیده و توسط دولت ابلاغ می شود، افزود: این مصوبات در نهایت توسط ارگان ها و سازمان هایی که زیر مجموعه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هستند، لازم الاجرا است.

میزان واردات روغن پالم در سال جاری کمتر خواهد شد

دلاوری با اشاره به اینکه تا سال گذشته میزان واردات روغن پالم ۵۰ درصد روغن های مصرفی را تشکیل می داده است، ادامه داد: از آنجایی که روغن پالم فاکتوری به نام اسید پالمتیک دارد و این اسید به عنوان یک فاکتور ایجاد کننده تصلب شرایین محسوب می شود و با توجه به این که روغن پالم میزان اسید چرب بالای ۵۰ درصد دارد، روغن مناسبی برای مصرف نیست.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت تا سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول واردات این روغن بود و از امسال وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت این کار را به عهده گرفته و خوشبختانه مصوبات این وزارت خانه در سال جاری حداکثر میزان روغن پالم را ۳۰ درصد اعلام کرده است. این یعنی میزان واردات روغن پالم در سال جاری کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد در طی سال آتی این میزان واردات را به ۱۵ درصد برساند، افزود: این عدد در کشورهای دیگر نیز معقول به شمار می آید و باید به آن برسیم تا بتوانیم روغن های مناسب تر را جایگزین روغن پالم کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت تصریح کرد: بر اساس اقداماتی که در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی صورت گرفت و گزارشی که در حضور رییس جمهور ارائه شد، با وزارت جهاد کشاورزی به تفاهم نامه های خوبی در بحثامنیت غذایی رسیدیم ضمن این که با این وزارت خانه هر ۴۵ روز یکبار جلسه ای طراحی کرده ایم که در آن جلسه وضعیت مسائل مربوط به امنیت غذایی را پیگیری می کنیم.

به گفته دلاوری، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به طور دائمی بر روی عرضه این روغن نظارت دارد و در تلاشیم آزمایشگاه هایمان را برای بررسی میزان روغن پالم در فرآورده های غذایی مجهزتر کنیم.