ملت ایران: از مهر ماه امسال دوره های دانشگاه جامع علمی - کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در نظام های پودمانی و ترمی بدون آزمون پذیرش دانشجو می کند و ملاک اصلی سوابق تحصیلی است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نظام پودمانی به نظام پودمانی واقعی که از ابتدا هدف اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده تبدیل خواهد شد و به عبارتی فرد یک پودمان مرتبط و هدفمند را تحصیل می کند و در پایان گواهی پودمان مربوطه را دریافت می کند.

برزویی در ادامه خاطر نشان کرد: از مهرماه، امسال دوره های کاردانی و کارشناسی ترمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و معدل دیپلم، دانشجو پذیرش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این نوع پذیرش در دو نیم سال مهر و بهمن ماه انجام خواهد شد گفت: در نظام پودمانی جدید نیز پذیرش بر اساس کنکور نیست و فرد هر زمانی می تواند یک پودمان تحصیلی را در یک مرکز نگذارند و پودمان دیگر را در زمان دیگر و در مکان دیگری بگذراند و با گذراندن تمام پودمان ها طی فرایندی امکان تجمیع تمام پودمان ها وجود دارد.