اقبال شاکری با اشاره به تلاش های شورای چهارم در خصوص تعیین تکلیف مطالبات مترو تهران افزود: از زمان شروع به کار شورای چهارم، ما مذاکراتی را با مسئولان در دولت آغاز کرده ایم و تاکنون جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده است. در ملاقاتی که با جناب آقای رئیس جمهور داشتیم هم مطالبی را در خصوص توسعه حمل ونقل عمومی و علی الخصوص مطالبات مترو مطرح کردیم. این مطالب هم به معوقات و مطالبات قبلی مترو و هم به تأمین منابع مورد نیاز برای بهبود حمل ونقل عمومی شهری مربوط می شد. در این جلسات تاکنون دولت قول همکاری داده و از کل مطالبات حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی مترو؛ کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: اما رقم مطالبات مترو با محاسبه فاینانس ها خیلی بیشتر از ۸۰۰ میلیارد تومان است و این رقم تنها مربوط به عوارض پایدار و سهم ۵۰ درصدی دولت است. با این حال این روند کند است و باید تسریع شود چرا که مهم تر از توسعه عمرانی مترو موضوع افزایش کیفیت بهره برداری از خطوط مترو است.

شاکری یادآور می شود: به نظر می رسد مطالبات مردم از مترو تنها به ۸۰۰ میلیارد تومانی که برای توسعه خطوط صرف می شود، محدود نیست و اگر کمبودهای خطوط فعلی تأمین شود رضایت مردم بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تقاضای شهروندان نسبت به استفاده از مترو بالا بوده و باید خطوط مترو تکمیل شود، بیان کرد: به عنوان مثال همچنان سرفاصله حرکت قطارهای مترو ۴ دقیقه است در حالی که در استانداردهای جهانی سرفاصله قطارای مترو ۲ دقیقه در نظر گرفته شده است. بنابراین مترو برای توسعه ناوگان به واگن های زیادی نیاز دارد که هیچ صحبتی از تأمین آن نیست.

اقبال شاکری در ادامه با اشاره به مشکل فاینانس های مترو و لزوم همکاری دولت در این زمینه نیز گفت: موضوع فاینانس و ورود واگن ها هم با دولت مطرح شده و کمیسیون مشترکی با وزارت کشور برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. دولت قول داده فاینانس ها را محقق کند.

وی ادامه داد: ما حتی موضوع تکمیل پله برقی های ایستگاه ها را هم پیگیری می کنیم. امسال باید یک تحرک عمده در روابط دولت و مدیریت شهری اتفاق بیفتد. جدیت شورا بیشتر از همیشه در حوزه حمل ونقل عمومی به کار گرفته شده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه رفع مشکل فاینانس های مترو می توانند توسعه ناوگان را محقق کنند، ادامه داد: دکتر قالیباف گزارشی را به ما ارائه کرده بود که ظاهرا مذاکرات فاینانس ها انجام شده و اقدامات اولیه صورت گرفته است. امیدواریم این پروسه طولانی ۸ ماهه با عزم جدی همه مسئولان محقق شود و سطح رضایت از خطوط فعلی مترو بالا رود.